Kliknutím se vrátíte na úvodní stránku RESCUE - záchranná technická a zdravotní služba tel.info: 777 299 299
RESCUE - záchranná technická a zdravotní služba
O nás Součinnostní cvičení Program Záchranné akce Kontakt Středa 24. července 2024
program RESCUE - záchranná technická a zdravotní služba
 
Program - součinnostní cvičení 2004

Byrokracie nás ubíjí

Bohužel musíme konstatovat, že díky nepochopení ze strany současného vedení Generálního štábu armády ČR, nám bylo sděleno, že nelze naší žádosti o využití VVP pro konání součinnostních cvičení vyhovět.

Ptáme se proč?
Fakta:

 • Na základě naší žádosti Ministru obrany Ing.Tvrdíkovi nám den 10.9.2002 bylo odpovězeno
  Cituji - výňatek dopisu ze dne 10.9.2002:
  V souladu s ustanoveními Rozkazu Ministra obrany č.24/2002 , ze dne 31.5.2002 jsem Vámi navrhované termíny na využití jednotlivých vojenský újezdů zařadil do Plánu činností resortu MO na rok 2003.
  Podepsán brig.generál Ing.Pavel Štefka

 • Cituji - výňatek dopisu ze dne 18.11.2002:
  Na základě žádosti byl Váš požadavek zahrnut do Plánu činnosti resortu MO. Vzhledem k zabezpečení výcviku jednotek AČR Vám bylo území VVP přiděleno následovně:
  - dále jsou uvedeny termíny a jednotlivá VVP, v kterých jsme bez problémů v roce 2003 pořádali součinnostní cvičení.

  Podepsán pplk. Ing. Vladimír Kazatel

 • Na naši žádost na požadavek výcviku v VVP pro rok 2003 bylo odpovězeno.
  Cituji - výňatek dopisu ze dne 10.10.2003:
  Sděluji Vám, že Vaší žádosti o možnost realizace součinnostních cvičení občanského sdružení RESCUE-ZTZS ve vojenských újezdech AČR v roce 2004 není možno vyhovět.
  Důvod: zákon č.222/1999 a rozkaz Ministra obrany č .24/2002.

  Podepsán plk.Vladimír Kazatel - tedy stejný člověk, který podepsal dopis ze dne 18.11.2002 a při platnosti stejného rozkazu i zákona zahrnul do Plánu činnosti resortu MO

 • Nakonec se obracíme s žádostí přímo na Ministra obrany pana Judr.Karla Kuhnla, ten dopis předává a přichází nám odpověď.
  Cituji - výňatek dopisu ze dne 19.9.2004:
  Zaslané materiály byly posouzeny orgány právní služby a na základě jejich závěrů uvádím následující.
  Podle ustanovení § 30 zákona č. 222/2002 Sb. Teď jsou vyjmenovány složky, které mají vstup do vojenských újezdů...
  Musím konstatovat, že na základě platných právních norem nelze Vaší žádosti vyhovět.

  Podepsán generál poručík Ing.Pavel Štefka - tedy stejný člověk, který nás dopisem ze dne 10.9.2004 v době platnosti výše jmenovaného zákona zařadil do Plánu činnosti resortu MO.
Chápete to?!
Ony se pravděpodobně zákony a rozkazy v každém roce vysvětlují jinak!!!
My to ale nevzdáme a pokusíme se podat žádost znovu, třeba budeme mít štěstí "kompetentní" si uvědomí, že si docela dobře protiřečí!

Z uvedených i když pro nás zcela nepochopitelných důvodů nebylo v roce 2004 konáno žádné součinnostní cvičení oddílu dobrovolných záchranářů RESCUE-ZTZS a tato situace se s největší pravděpodobností bude opakovat i v roce příštím.

Je škoda, že byrokracie rozbíjí secvičený oddíl dobrovolníků ochotných nezištně pomoci těm, kteří to potřebují. Neboť bez přípravy na součinnostních cvičeních, budou moci jen těžko být nasazování v krizových stavech.

Jiří Chramosil
jednatel RESCUE -ZTZS
 

 

O nás  |  Součinnostní cvičení  |  Program  |  Záchranné akce  |  Kontakt
 

Copyright © 2005, RESCUE - záchranná technická a zdravotní služba. Všechna práva vyhrazena.   |   Ochrana osobních údajů
Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.