Kliknutím se vrátíte na úvodní stránku RESCUE - záchranná terénní zdravotní služba tel.info: 777 299 299
RESCUE - záchranná terénní zdravotní služba
O nás Součinnostní cvičení Program Záchranné akce Kontakt Středa 24. července 2024
o nás RESCUE - záchranná terénní zdravotní služba
  Občanské sdružení RESCUE-ZTZS vzniklo jako nezisková organizace, která chce sdružit majitele terénních vozů, kteří jsou ochotni poskytnout schopnosti svého vozu a své dovednosti při krizových a kalamitních situacích ve prospěch těch, kteří pomoc potřebují a to bez nároků na odměnu. IZS hradí pouze účelně vynaložené náklady (PHM, stravu, ubytování).

Zakládajícími členy jsou vyškolení záchranáři, kteří chtějí členy sdružení odborně vést. Za tímto účelem jsou připravená součinnostní cvičení ve VVP, kde probíhá praktická část výcviku. Tedy součinnost jednotlivých členů skupin při splnění zadaného úkolu. Jedná se zejména o nácvik pohybu ve členitém terénu (vyprošťování, brodění atd.), práce s mapou a osvojení si práce s GPS (satelitní navigací), plnění úkolů ze zdravovědy, atd. Podotýkáme, že cílem je připravit oddíl dobrovolných záchranářů (ODZ) a ty v případě potřeby v součinnosti s IZS nebo GŘ Hasičského záchranného zboru nasazovat, přímo v terénu.

Dobrovolným záchranářem ve sdružení RESCUE-ZTZS se muže stát každý majitel terénního vozu starší 21 let, který je zároveň ochoten absolvovat základní zdravotnický kurz a minimálně 4x ročně se zúčastní součinnostního cvičení. Zároveň s přihláškou do registru ODZ s dá souhlas s využitím potřebných údajů pro potřeby koordinace při jednotlivých akcí. Dále bere na vědomí, že v případě potřeby bude vyzván k výjezdu a závazně potvrdí zda se dané akce zúčastní či ne. V případě, že se akce zúčastní, bude se plně respektovat pokyny řídící osoby.

za RESCUE-ZTZS
Jiří Chramosil

 
Přihláška do sdružení dobrovolných záchranářů RESCUE - ZTZS

V případě, že jste se svým vozem ochotni pomoci při kalamitních situacích, vyplňte prosím následující registrační lístek.

RESCUE - ZTZS registrační karta číslo: /05
           (nevyplňujte)
Číslo vozu
(nevyplňujte)
Absolvování zdravot. kurzů ano
ne
Jméno a příjmení Věk
Značka vozu, SPZ Úpravy na vozu
Trvalý pobyt - město Trvalý pobyt - okres
Kontaktní telefon - pevná linka Mobilní telefon
e-mail  

Souhlasím se zařazením do registru dobrovolných záchranářů a beru na vědomí, že mohu být sdružením RESCUE požádán o nasazení mé osoby a vozu při vyhlášení kalamitní situace operačním střediskem IZS.

Při nasazení vozu jsou hrazeny pouze přímo vzniklé náklady - PHM, ubytování atd., případně vzniklé škody na voze a to z prostředků IZS.
 

Dne místo podpisu uveďte svojí e-mail. adresu
  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Opište kontrolní kód   

 

 

O nás  |  Součinnostní cvičení  |  Program  |  Záchranné akce  |  Kontakt
 

Copyright © 2005, RESCUE - záchranná technická a zdravotní služba. Všechna práva vyhrazena.   |   Ochrana osobních údajů
Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.